Kommunfullmäktiges protokoll
Kommunstyrelsens protokoll och au-protokoll

Kf-ordförande Nils Matsson
Sekreterare Sara Wiik
Ks-ordförande Bino Drummond
Sekreterare Mikael Forssander

 
 

 

Protokollen är indexerade.
Du kan söka på alla ord eller fraser. Söktips!

Länk till
Utbildningsnämndens protokoll
Barn- och skolnämndens protokoll
Direktionens för sjukvård och omsorg i Norrtälje protokoll
Kultur- och fritidsnämndens protokol

Söksidan introducerad 1998
Web-konstruktör Leif Thurhammar     

Socialnämndens protokoll
Bygg-och miljönämndens protokoll
Klimatnämndens protokoll
Val- och förtroendemannanämndens protokoll

 

 

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll 1998 -

År Jan Feb Mars April Maj Juni Aug Sept Okt Nov Dec
2021 Kf   22   26   21   20 18 15 13
Ks   1   12 3 7 30 27 25 22  
KsAu 20   24 21 26   18 15 13 10  
2020 Kf   17 30   11 8 31   12 16 14
Ks   3   8  27 25   17 28 26 2 7
KsAu 22   4 8 13 17   9 14 25  
2019 Kf 21 18   15   3   2 7 11 16
Ks   4   1 10  20 24   16 21   2
KsAu 23   20   29   28   2 20  
2018 Kf   19   16 7 11 27   1 12 10
Ks 29 21 19 9 21 18   10  22 12  26 17
KsAu 17 21 21   21 30   22   3 7 5
2017 Kf   20   3 8 12 28 25   6 18
Ks 30   20 10 22 19   4 23 27  
KsAu 18   8  22 10 10  22 7  19 23 13 11  23 15 13
2016 Kf   22   4 2 20   26 17 7 19
Ks   1 14 11   8   5 24 28 19
2015 Kf   16 30   4 15   28   2 14
Ks   2 16 13 4 1   14 19 30  
2014 Kf   24 17 14   16   29   10 15
Ks   3 31     2   15  20 10 1 15
2013 Kf   18 25     17   23 28 18 9
Ks   4  11 15   3   9 14 25  
2012 Kf   13   2 7 18   24   5 17
Ks 30   19 23   4   10 22   3
2011 Kf 24 21   4 16 20   26   7 19
Ks 10 7 21   2 7   12 24   5
2010 Kf   15 29   10 21   27 25 8 13
Ks 25   15 26   3   13 11 1 8 22 7
2009 Kf 26 23 30 27 25 15   28   9 14
Ks 12 26 9 16 6 11 1 15 31 14 26 30  
2008 Kf   18 3 31 28   23   29   3

15

Ks 14 4 3 17 14 12 9 23 11 15 20 3 24

15

2007 Kf     5 2 7 18   3 1 5 10
Ks 15 19 19 23 28 18 25 20 17 15 19 17
2006 Kf   13 27 24 29 26 28 25 30 6 4 18
Ks 26 13   6 24 11 8 9 2 13 6 30 15
2005 Kf     21 25 30 20 29   31 28 19
Ks   3 21   8 12 2 16 16 29 8 23 13 10 28 1
2004 Kf 26 16 29 26 24 21   13 25 29 20
Ks 26 29   12 7 6 24 3 18 25 13 7 11 2
2003 Kf   17 31 28   16 25 8 29 27   15
Ks 30   13 10 25   5 7 11 9 19 27 15
2002 Kf 28 18 25 29 27 17 26 30 28 4 2 16 30
Ks 10   7 11 7 30   8 12 10 4 6 5 12
2001 Kf   19 26 23 28 25 27 24 29 26 17
Ks 11 1 8 5 10 28 7 9 27 6 11 8 29 17
2000 Kf 31 21 27   3 29 26 28 25 30 27 18
Ks 13 3 9 13 11 8 10 7 09 10 30  
1999 Kf 25 22   26

31

28 30 27 25 29 20
Ks

12

4 11 8 6 10 12 9 7 11 2
1998 Kf 26   2 30 27 25 22 31 28 26 2 30 7 21
Ks 13 17 17 20 14 27 12 22 18 15 13 17 10

 

Jag vill gärna ha ett meddelande när denna sida uppdaterats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website counter