Söktips

Om Du söker ett namn, t.ex Göran Pettersson, skriv "Göran Pettersson" annars får du träffar på alla Göran och alla  Pettersson. Detsamma gäller om Du söker en ordsekvens.

+ eller - används utan mellanslag framför det ord som måste finnas med alt. inte skall finnas  med.

Wildcardtecknet * ersätter en eller flera bokstäver. 

Ex.:  
*nämnden  hittar socialnämnden, utbildningsnämnden, omsorgsnämnden etc  
nämnd
* hittar nämndordförande, nämndsekreterare, nämndsammanträde etc

Små bokstäver (gemener) matchar även stora bokstäver (VERSALER). Versaler matchar inte gemener.

Återgå