Söktips

Som Standard 

Sökmotorn försöker hitta sidor som  exakt matchar alla orden in i din sökfråga. Om detta misslyckas försöker den sedan hitta sidor som innehåller något ord i din sökfråga.


Frassökning

Sökmotorn har stöd för tre typer av frassökning.
Att matcha en exakt fras, använd citationstecken runt frasen
Exempel: "
som en följd av rådande budgetbrist"

Att matcha en nära (inom ett par ord) fras, använd hakparenteser [runt orden]
Exempel: [
Flygfältets exploatering startade före]

+ Och - Qualifiers
Om du låter ett ord
föregås av ett + betyder det att ordet måste finnas med
Om du låter ett ord
föregås av ett - betyder det att ordet inte får  finnas med
Exempel: 
+ alltid-aldrig 

* wildcard
Om
ett frågeord ord slutar med en * betyder det att alla ord på en sida som börjar på samma sätt som frågeordet kommer att matcha.
Exempel: gift*
(giftermål, giftig, giftfri etc)

? wildcard
Om en fråg
eord innehåller ett ? innebär det att alla tecken kommer att matcha den positionen.
Exempel: b? 

Boolean sökning
Du kan använda följande Boolean-operatörer i sökningen: AND, OR eller NOT. Dessa aktörer MÅSTE vara med versaler.
Exempel: (kontakt och oss) ELLER (om och oss)
Alla dessa tekniker kan kombineras: + alway *-ne?? R *

Återgå